Dark Matter Women Witnessing

Siri har skrevet om kunsten sin i magasinet Dark Matter Women Witnessing («Bodies in (and out of) Place» Part I, mai 2023). Les her

Siri has written about her art in the magazine Dark Matter Women Witnessing («Bodies in (and out of) Place» Part I, May 2023). Read here

Utstilling på Bogstad / Exhibition at Bogstad

Siri stiller ut på stabburet på Bogstad gård sammen med sine malerkollegaer. Utstillingen varer fra 20. – 28. september. Alle er velkommen!

Åpningstider:
Tirsdag – søndag: 12:00 – 16:00
Mandag stengt


Siri will be exhibiting her paintings in the stabbur at Bogstad gård, alongside her fellow painters. The exhibition goes from September 20th – 28th. Everyone is welcome!

Hours:
Tuesday – Sunday: 12 PM – 4 PM
Monday closed